Իրավական ակտեր

Պահեստապետի տարեկան աշխատանքային պլան
Կանոնակարգ դասավանդման որակի և արդյունավետության վերաբերյալ ուսանեղների և շրջանավարտների հարցման
Կարգ տնօրենի և մանկավարժի պարգևատրման և նյութական խրախուսման
Կանոնակարգ պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման
Ուսանողների կարիքների վերհանման քաղաքականություն և հայեցակարգ
Կարգ գործատուների կողմից շրջանավարտների վերաբերյալ գոհունակության հարցում - գնահատման
Կարգ գնահատականի վերահանձնման
Կարգ մեկ մասնագիտությունից այլ մասնագիտություն ներքին տեղափոխման
Կարգ ուսանողների հաջորդ կուրս փոխադրման
Կարգ մանկավարժական աշխատողի թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի կազմակերպման և անցկացման
Կարգ ՝ դասղեկի աշխատանքային գործառույթների կազմակերպման և իրականացման
Կանոնադրություն մանկավարժական խորհրդի
Ստուգման Գրքույկ
Պրակտիկա-Օրագիր
Կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի կազմ