Միջազգային կապեր

  1. Գերմանիայի բիզնես և կրթություն գործընկերություն հիմնադրամ ՄԿՈՒ  համագործակցություն հարավային Կովկասում ծրագիր

  2. Էրազմուս + Եվրոպական ծրագիր

  3. ՄԱԿ –ի պարենի համաշխարհային ծրագիր

  4. GIZ Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերություն

  5. Մասնավոր հատվածի զարգացում և մասնագիտական կրթություն  ուսուցում հարավային Կովկասում ծրագիր

  6. UNDP -  Միացյալ ազգերի զարգացման ծրագիր

  7. «Սիվիտաս»  ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն