Համագործակցություն

         ՀՀ ԿԳ նախարարության « Ընտանիք» մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն ՊՈԱԿ
         SPFA Ֆրանսիական բարեգործական կազմակերպություն
          Շիրակ Տեխնոլոգիական Ընկերություն
          Գյումրու Տեխնոպարկ