Ծանոթացում արևելյան խոհանոցի առանձնահատկություններին

07/02/2020

Դուալ համակարգի ծրագրի շրջանակներում փետրվարի 4-ին Գյումրու թիվ 4 արհեստագործական պետական ուսումնարանի  «Խոհարարական գործ` խոհարար» մասնագիտության առաջին և երկրորդ կուրսի ուսանողների համար ուսումնարանի գործնկեր կառույց` «Նոր Ալոպո» ռեստորանի տնօրեն Շանթ Գահվէճեանը ներկայացրեց արևելյան խոհանոցի առանձնահատկությունները, որը կկրի շարունակական բնույթ: